HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ DẦU TIẾNG

STT Mã CSXS Tên cơ sở sản xuất Ấp Xã (0C) Huyện Tỉnh Tiểu lưu vực Tình hình hoạt động Loại hình xả thải Lưu lượng Tọa độ X Tọa độ Y Loại hình
1 DT_MH_2 Trại chăn nuôi heo Hồng Sinh Hòa Phú Minh Hòa Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 63 106.43583 11.49766 Chăn nuôi
2 DT_MH_3 Trại chăn nuôi heo Thanh Hải Hòa Thành Minh Hòa Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 191 106.41725 11.44857 Chăn nuôi
3 DT_MH_4 Trại chăn nuôi heo Lê Văn Tôn Hòa Thành Minh Hòa Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 42 106.42267 11.449 Chăn nuôi
4 DT_MT1_2 Trại gà Minh Tân Phát Tân Tiến Minh Tân Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.45422 11.41756 Chăn nuôi
5 DT_DA_1 Công ty TNHH Cao su Ba Phúc Đồng Sến Định An Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.4107 11.39038 Cao su
6 DT_MH_1 Nhà máy mủ Hồng Sinh Hòa Phú Minh Hòa Dầu tiếng Bình Dương Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 20 106.43536 11.49948 Cao su
7 TC_SD_1 Nhà máy cao su Tân Hoa Ấp 5 Suối Dây Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.2104 11.54227 Cao su
8 TC_SD_2 Công ty TNHH SX TM DV XNK Kim Huỳnh Suối Dây Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 950 106.20672 11.54125 Cao su
9 TC_TT_1 Công ty TNHH MTV cao su 30/4 Đồng Rùm Tân Thành Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.28473 11.52342 Cao su
10 TC_SD_3 Công ty TNHH Toàn Năng (Công ty TNHH Đồng Nhứt) Suối Dây Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 2500 106.21919 11.53389 Bột mì
11 TC_TC_1 Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi Khu Phố 4 Thị Trấn Tân Châu Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.18795 11.54914 Bột mì
12 TC_TH4_1 Công ty TNHH SunChung Tân Hòa Tân Châu Tây Ninh Khu vực lòng hồ Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 2000 106.3861 11.56251 Bột mì
13 HQ_DN_1 Công ty TNHH thương mại dịch vụ chăn nuôi Mạnh Tường Ấp 2 Đồng Nơ Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Cây Đa Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.54683 11.52811 Chăn nuôi
14 DT_MT2_1 Công ty TNHH Đại Phước Tài - Bảo Nguyên (Chi nhánh 1) Tân Minh Minh Thạnh Dầu tiếng Bình Dương Tiểu lưu vực Cây Đa Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 450 106.54631 11.46727 Cao su
15 DT_MT2_2 Công ty TNHH TM-SX Minh Thạnh Phát Tân Minh Minh Thạnh Dầu tiếng Bình Dương Tiểu lưu vực Cây Đa Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 180 106.53776 11.46704 Cao su
16 DT_MT2_3 Công ty TNHH Mai Thảo Tân Minh Minh Thạnh Dầu tiếng Bình Dương Tiểu lưu vực Cây Đa Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 800 106.55588 11.47526 Cao su
17 DT_MT2_4 Công ty TNHH SXTM Quốc Toản Tân Minh Minh Thạnh Dầu tiếng Bình Dương Tiểu lưu vực Cây Đa Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.53842 11.46496 Cao su
18 TC_SN_1 Cơ sở cao su ly tâm Trường Phát Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.34092 11.56317 Cao su
19 TC_SN_11 Nhà máy chế biến mủ cao su Khải Thuận Phú Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.353 11.56128 Cao su
20 TC_SN_6 Công ty TNHH Tiến Thành Tân Châu Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.26423 11.5896 Cao su
21 TC_SN_7 Công ty TNHH TM Thiên Bích Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.32312 11.5559 Cao su
22 TC_SD_4 DNTN Định Khuê Suối Dây Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 700 106.27051 11.56128 Bột mì
23 TC_SN_10 DNTN Thành Thái Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 2900 106.29606 11.58635 Bột mì
24 TC_SN_2 Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 2800 106.27261 11.58047 Bột mì
25 TC_SN_3 Công ty TNHH SX TM XNK Đỗ Phủ Tây Ninh Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 2000 106.29907 11.58388 Bột mì
26 TC_SN_4 Công ty TNHH SX TM XNK Kim Yến Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.29246 11.57954 Bột mì
27 TC_SN_5 Công ty TNHH SXTM Cẩm Vân Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.27079 11.57478 Bột mì
28 TC_SN_8 Công ty TNHH Trường Thịnh Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.26417 11.61582 Bột mì
29 TC_SN_9 DNTN TM SX Hoàng Huy Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 960 106.33165 11.57403 Bột mì
30 TC_TH4_2 Nhà máy Xi măng Fico Tây Ninh trạm 1 Cây Cầy Tân Hòa Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 24 106.40662 11.62874 Xi măng
31 TC_TH4_3 Nhà máy Xi măng Fico Tây Ninh trạm 2 Cây Cầy Tân Hòa Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Suối Ngô Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 96 106.3972 11.62898 Xi măng
32 TC_TD_1 Nhà máy chế biến mủ cao su Đăng Quang Đông Biên Tân Đông Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.23589 11.71278 Cao su
33 TC_TH3_1 Công ty Cổ phần Cao su Nước Trong Tân Dũng Tân Hà Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.18198 11.70279 Cao su
34 TC_TH3_2 Doanh nghiệp tư nhân Khương Thanh Tân Trung Tân Hà Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.19318 11.70998 Cao su
35 TC_TD_2 Công ty TNHH chế biến khoai mỳ Nhựt Phát Đông Thành Tân Đông Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 800 106.22538 11.66525 Bột mì
36 TC_TH1_1 Công ty cổ phần khoai mì Nước Trong Hội An Tân Hội Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.18036 11.64963 Bột mì
37 TC_TH1_2 Công ty TNHH Phước Vân Tây Ninh Hội An Tân Hội Tân Châu Tây Ninh Tiểu lưu vực Tha La Đang hoạt động Nước thải chế biến tinh bột mì 1000 106.21595 11.66223 Bột mì
38 BL_TL_1 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Hân Thanh An Thanh Lương Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 42 106.49939 11.70284 Chăn nuôi
39 BL_TL_2 Trại heo Chí Phú Thanh An Thanh Lương Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.51662 11.71568 Chăn nuôi
40 HQ_AP_1 Trại Chăn nuôi heo giống Quỳnh Trung An Tân An Phú Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.51049 11.67322 Chăn nuôi
41 HQ_AP_2 Công ty Cổ phần Chăn nuôi NTM Tằng Hách An Phú Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.50339 11.68926 Chăn nuôi
42 HQ_AP_3 Công ty TNHH Long Hải Nhật Trường Tằng Hách An Phú Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.5 11.69606 Chăn nuôi
43 HQ_AP_4 Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Tằng Hách An Phú Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.5132 11.68794 Chăn nuôi
44 HQ_AP_5 Trang Trại Hớn Quản 3SF An Tân An Phú Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.51399 11.66326 Chăn nuôi
45 HQ_MD_1 Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phước Đồng Dầu Minh Đức Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.53894 11.59107 Chăn nuôi
46 HQ_MD_2 Trại nuôi vịt Lê Thị Huệ Ấp 1 B Minh Đức Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 10 106.56348 11.60965 Chăn nuôi
47 HQ_MT_1 Chi nhánh Bình Phước - Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Tiến Phát Ấp 4 Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 206 106.49051 11.59569 Chăn nuôi
48 HQ_MT_2 Chi nhánh công ty TNHH Nông sản Đài Việt tại Hớn Quản Ấp 4 Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 161 106.48321 11.59456 Chăn nuôi
49 HQ_MT_3 Công ty TNHH Di truyền giống Japfa Hypor Ấp 4 Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 150 106.50065 11.60887 Chăn nuôi
50 LN_LH_1 Trại heo Lộc Ninh 3 Ấp 9 Lộc Hưng Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.57133 11.7699 Chăn nuôi
51 LN_LH_2 Trại heo Phát Lộc Hưng Ấp 9 Lộc Hưng Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.555 11.76664 Chăn nuôi
52 LN_LH_3 Trại heo Lộc Ninh 8 Ấp 3 Lộc Hưng Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.56416 11.77925 Chăn nuôi
53 LN_LT2_10 Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Ninh Thạnh Phú Lộc Thạnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.53849 11.9169 Chăn nuôi
54 LN_LT2_4 Công ty TNHH Chăn nuôi Vạn Thành Thạnh Phú Lộc Thạnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.5349 11.93436 Chăn nuôi
55 LN_LT2_8 Trại chăn nuôi Vũ Thị Duyên Thạnh Phú Lộc Thạnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.53909 11.9151 Chăn nuôi
56 LN_LT2_9 Trại chăn nuôi Trần Ngọc Điệp Thạnh Phú Lộc Thạnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.53919 11.9166 Chăn nuôi
57 LN_LT3_1 Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Tấn Phát Thạnh Tây Lộc Tấn Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.47799 11.93738 Chăn nuôi
58 LN_LT3_2 Công ty TNHH Chăn nuôi Yến Hồng Bà Núi A Lộc Tấn Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.48949 11.86436 Chăn nuôi
59 LN_LT3_3 Công ty TNHH Chăn nuôi Ngọc Ân Bà Núi A Lộc Tấn Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.50159 11.87713 Chăn nuôi
60 LN_LT3_4 Công ty TNHH Chăn nuôi Tân Tiến Bà Núi B Lộc Tấn Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.5266 11.89354 Chăn nuôi
61 LN_LT3_5 Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn Tài Bà Núi A Lộc Tấn Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.53899 11.89086 Chăn nuôi
62 LN_LT4_1 Công ty TNHH chăn nuôi Tài Đức Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 300 106.50872 11.77747 Chăn nuôi
63 LN_LT4_2 Công ty TNHH MTV Khang Nguyên 1 (CPS Lộc Thành) Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 300 106.49948 11.76217 Chăn nuôi
64 LN_LT4_3 Công ty TNHH MTV Khang Nguyên 2 (CPS Lộc Thành) Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 400 106.51408 11.76429 Chăn nuôi
65 LN_LT4_4 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 78 106.50158 11.78907 Chăn nuôi
66 LN_LT4_5 Cty TNHH Chăn nuôi Thành Công (Cty TNHH NN Làng Sen Việt Nam) Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.51012 11.79665 Chăn nuôi
67 LN_LT4_6 Cty TNHH MTV DV Khang Trang Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.51255 11.78387 Chăn nuôi
68 LN_LT4_7 Công ty TNHH chăn nuôi Huy Anh K Liêu Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 80 106.53811 11.7856 Chăn nuôi
69 LN_LT4_8 Cty TNHH chăn nuôi Hoàng Lê Tà Tê 2 Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 320 106.46095 11.81002 Chăn nuôi
70 LN_LT6_1 Công ty TNHH japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước Sóc Cần Lê Thanh Lương Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 206 106.5009 11.7203 Chăn nuôi
71 LN_LT6_11 Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Viết Châu Anh Sóc Cần Lê Thanh Lương Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 66 106.50539 11.72671 Chăn nuôi
72 LN_LT6_3 Cty TNHH Chăn Nuôi Bắc Nam Chà Là Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 0 106.5313 11.7401 Chăn nuôi
73 LN_LT6_4 Cty TNHH MTV Thanh Trang 1 Đồng Tâm Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 266 106.52981 11.75063 Chăn nuôi
74 LN_LT6_5 Cty ĐT XD Chăn nuôi Đồng Thành 1 Tà Thiết Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 200 106.51245 11.74222 Chăn nuôi
75 LN_LT6_6 Cty ĐT XD Chăn nuôi Đồng Thành 2 Tà Thiết Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 220 106.51337 11.73989 Chăn nuôi
76 LN_LT6_7 Cty TNHH MTV An Phú Khánh Tà Thiết Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 319 106.45548 11.71192 Chăn nuôi
77 LN_LT6_8 Cty TNHH MTV Thanh Trang 2 Tà Thiết Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 319 106.47389 11.72002 Chăn nuôi
78 LN_LT6_9 Cty TNHH TM DV Hà Thái Dương Tà Thiết Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chăn nuôi 150 0 0 Chăn nuôi
79 HQ_MT_5 Công ty Cổ phần cao su Việt Sing Ấp 7 Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 0 106.51306 11.62827 Cao su
80 LN_LT6_10 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chế biến mủ cao su Hoàng Anh Hưng Thủy Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 240 106.58468 11.7456 Cao su
81 LN_LT6_2 Công ty TNHH Duy Thắng Chà Là Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải chế biến mủ 446 106.54194 11.75159 Cao su
82 HQ_MT_4 Nhà máy tinh bột sắn Wusons Ấp 4 Minh Tâm Hớn Quản Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Tạm ngưng hoạt động 1 năm trở lại đây Nước thải chế biến tinh bột mì 0 106.51373 11.62637 Bột mì
83 LN_LT5_1 Công ty TNHH Sản xuẤt Thương mại Xuất nhập khẩu Ngọc Bích Măng Cải Lộc Thiện Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải công nghiệp 778 106.53832 11.84219 Mỏ đá
84 LN_LK_1 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam Bà Ven Lộc Khánh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sản xuất 125 106.62897 11.75935 Chăn nuôi
85 LN_LN_2 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Khu phố Ninh Thuận Thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sản xuất 150 106.59233 11.84539 Cao su
86 LN_LT4_1 Công ty TNHH chăn nuôi Tài Đức Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sản xuất 300 106.50872 11.77747 Chăn nuôi
87 LN_LT4_4 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sản xuất 78 106.50158 11.78907 Chăn nuôi
88 LN_LT4_9 Công ty TNHH Việt Phương II Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sản xuất 106 106.53093 11.77659 Mỏ đá
89 LN_LK_1 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam Bà Ven Lộc Khánh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 125 106.62897 11.75935 Chăn nuôi
90 LN_LN_1 Bệnh viện đa khoa Cao su Lộc Ninh Khu phố Ninh Thuận Thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 40 106.5979 11.84552 Y tế
91 LN_LN_2 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Khu phố Ninh Thuận Thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 150 106.59233 11.84539 Cao su
92 LN_LT4_1 Công ty TNHH chăn nuôi Tài Đức Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 300 106.50872 11.77747 Chăn nuôi
93 LN_LT4_4 Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 78 106.50158 11.78907 Chăn nuôi
94 LN_LT4_9 Công ty TNHH Việt Phương II Cần Dực Lộc Thành Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 106 106.53093 11.77659 Mỏ đá
95 LN_LT6_2 Công ty TNHH Duy Thắng Chà Là Lộc Thịnh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải sinh hoạt 446 106.54194 11.75159 Cao su
96 BL_AL_1 Trung tâm Y tế thị xã Bình Long Khu phố Phú Trung Phường An Lộc Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải y tế 228 106.60288 11.65661 Y tế
97 BL_PD_1 Bệnh viện đa khoa Cao su Bình Long Khu phố Phú Hòa 2 Phường Phủ Đức Bình Long Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải y tế 46 106.61024 11.6532 Y tế
98 LN_LN_1 Bệnh viện đa khoa Cao su Lộc Ninh Khu phố Ninh Thuận Thị trấn Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước Tiểu lưu vực Tống Lê Chân Đang hoạt động Nước thải y tế 40 106.5979 11.84552 Y tế